.::MODLITWY DO ŚW. OJCA PIO::.

<POWRÓT  [SPIS]  DALEJ>

>Modlitwa o wstawiennictwo św. Ojca Pio

>Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio

>Litania do św. Ojca Pio

 

 

 

 

 

Modlitwa o wstawiennictwo

 

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami Męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.

 

[spis modlitw]

 

 

 

 

 

Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio

O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski...

Dla większej chwały Twojej racz go wsławić chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

[spis modlitw]

 

 

 

 

 

Litania do św. Ojca Pio

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!

 

Święty Ojcze Pio, miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, z miłością noszący Rany Jezusa, wydzielające zapach fiołków,

Święty Ojcze Pio, ukochany synu naszej Matki, którą wysławiałeś najbardziej wśród stworzeń na niebie i na ziemi,

Święty Ojcze Pio, mistycznie przeżywający mękę Chrystusa w czasie sprawowania Najświętszej Eucharystii,

Święty Ojcze Pio, niestrudzony więźniu konfesjonału i powierniku grzeszników,

Święty Ojcze Pio, wierny przyjacielu potrzebujących,

Święty Ojcze Pio, niosący pomoc swym duchowym synom i córom,

Święty Ojcze Pio, wzorze życia duchowego,

Święty Ojcze Pio, niosący nadzieję pogrążonym w rozpaczy,

Święty Ojcze Pio, bezgranicznie ufający w Miłosierdzie i Miłość Bożą,

Święty Ojcze Pio, z pokorą i miłością znoszący ból i cierpienie charyzmatów,

Święty Ojcze Pio, pomagający Chrystusowi zbawiać grzeszników,

Święty Ojcze Pio, kapłanie zawierzenia Bogu,

Święty Ojcze Pio, miłośniku ubóstwa,

Święty Ojcze Pio, mężnie zwyciężający zakusy złego,

Święty Ojcze Pio, niestrudzenie Bogu powierzający wszystkich grzeszników świata,

Święty Ojcze Pio, trwający na dziękczynieniu po Mszy Świętej,

Święty Ojcze Pio, skarbnico duchowych owoców,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

K. Módl się za nami, Święty Ojcze Pio,

W. Abyśmy się stali godnymi uproszonych łask.

 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

[spis modlitw]